กรรมการ

           1. อาจารย์ ดร.อารี สาริปา

           2. อาจารย์กุสุมา ใจสบาย

           3. อาจารย์สุขุมาล จันทวี

           4. อาจารย์อรดา โอกาสรัตนากร

           5. อาจารย์แก้วใจ สุวรรณเวช

           6. อาจารย์ธารหทัย มาลาเวช

           7. อาจารย์กัลยากร อนุฤทธิ์

           8. นางวิจิตรา สิทธิกร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น